Kwalifikacja A68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.