Kwalifikacja A69 Eksploatacja środków transportu drogowego

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.