Kwalifikacja A69 Eksploatacja środków transportu drogowego

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.