Kwalifikacja A71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Krawiec (753105), Technik przemysłu mody (311941)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – styczeń 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017