Kwalifikacja A71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Krawiec (753105), Technik przemysłu mody (311941)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017