Kwalifikacja A72 Obsługa operacyjna portu lotniczego

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik lotniskowych służb operacyjnych (315406)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2019