Kwalifikacja A73 Prowadzenie działań we współpracy ze służbami żeglugi powietrznej

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik lotniskowych służb operacyjnych (315406)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2023 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – styczeń 2023 NOWOŚĆ!
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2022
Rozpocznij egzamin – styczeń 2022
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2021
Rozpocznij egzamin – styczeń 2021
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2020
Rozpocznij egzamin – styczeń 2020