Kwalifikacja A74 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik przemysłu mody (311941)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2018