Kwalifikacja B1 Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Mechanik maszyn i urządzeń drogowych (834201)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017