Kwalifikacja B10 Wykonywanie izolacji przemysłowych

czerwiec 2015

Rozwiąż test ponownie.