Kwalifikacja B10 Wykonywanie izolacji przemysłowych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.