Kwalifikacja B11 Wykonywanie izolacji budowlanych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Monter izolacji budowlanych (712401)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015