Kwalifikacja B12 Wykonywanie robót dekarskich

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Dekarz (712101)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2020