Kwalifikacja B13 Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Monter budownictwa wodnego (711701), Technik budownictwa wodnego (311205)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017