Kwalifikacja B15 Wykonywanie robót ciesielskich

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Cieśla (711501)

Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015
Rozpocznij egzamin – styczeń 2015