Kwalifikacja B18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.