Kwalifikacja B18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.