Kwalifikacja B18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.