Kwalifikacja B18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.