Kwalifikacja B18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.