Kwalifikacja B18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.