Kwalifikacja B18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.