Kwalifikacja B18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

październik 2013

Rozwiąż test ponownie.