Kwalifikacja B18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.