Kwalifikacja B18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.