Kwalifikacja B18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.