Kwalifikacja B18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.