Kwalifikacja B18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.