Kwalifikacja B2 Wykonywanie robót drogowych

czerwiec 2013

Rozwiąż test ponownie.