Kwalifikacja B2 Wykonywanie robót drogowych

czerwiec 2014

Rozwiąż test ponownie.