Kwalifikacja B2 Wykonywanie robót drogowych

czerwiec 2016

Rozwiąż test ponownie.