Kwalifikacja B2 Wykonywanie robót drogowych

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.