Kwalifikacja B2 Wykonywanie robót drogowych

czerwiec 2019

Rozwiąż test ponownie.