Kwalifikacja B2 Wykonywanie robót drogowych

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.