Kwalifikacja B2 Wykonywanie robót drogowych

czerwiec 2021

Rozwiąż test ponownie.