Kwalifikacja B2 Wykonywanie robót drogowych

czerwiec 2022

Rozwiąż test ponownie.