Kwalifikacja B2 Wykonywanie robót drogowych

styczeń 2014

Rozwiąż test ponownie.