Kwalifikacja B2 Wykonywanie robót drogowych

styczeń 2016

Rozwiąż test ponownie.