Kwalifikacja B2 Wykonywanie robót drogowych

styczeń 2019

Rozwiąż test ponownie.