Kwalifikacja B2 Wykonywanie robót drogowych

styczeń 2020

Rozwiąż test ponownie.