Kwalifikacja B2 Wykonywanie robót drogowych

styczeń 2021

Rozwiąż test ponownie.