Kwalifikacja B2 Wykonywanie robót drogowych

styczeń 2022

Rozwiąż test ponownie.