Kwalifikacja B2 Wykonywanie robót drogowych

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.