Kwalifikacja B2 Wykonywanie robót drogowych

wrzesień 2015

Rozwiąż test ponownie.