Kwalifikacja B21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

czerwiec 2018

Rozwiąż test ponownie.