Kwalifikacja B21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

czerwiec 2020

Rozwiąż test ponownie.