Kwalifikacja B21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

styczeń 2015

Rozwiąż test ponownie.