Kwalifikacja B21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

styczeń 2023

Rozwiąż test ponownie.