Kwalifikacja B21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

wrzesień 2014

Rozwiąż test ponownie.