Kwalifikacja B22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Nazwa i symbol cyfrowy zawodu: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

Rozpocznij egzamin – czerwiec 2019
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2018
Rozpocznij egzamin – styczeń 2018
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2017
Rozpocznij egzamin – styczeń 2017
Rozpocznij egzamin – październik 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2016
Rozpocznij egzamin – styczeń 2016
Rozpocznij egzamin – czerwiec 2015