Kwalifikacja B23 Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

czerwiec 2023

Rozwiąż test ponownie.